projektowanie wnętrz

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ DOPASOWANE DO CIEBIE

Projektuję wnętrza oferując kompletne rozwiązania, dopasowane do potrzeb ich mieszkańców, czy użytkowników. Podstawą jest analiza Waszych oczekiwań, poznanie gustu  oraz zastanej architektury. Przedstawiam pomysły, które sprawiają, że przestrzeń mieszkalna staje się funkcjonalna, ergonomiczna i spersonalizowana. Każdy projekt staram się traktować indywidualnie i nietuzinkowo. Powstawanie projektu wnętrza opieram na sprawdzonych etapach pracy pozwalających na osiągnięcie perfekcyjnego efektu. 

Pełen zakres prac projektowych.

Przygotowując wycenę opieram się o łatwe w porównywaniu zakresy prac projektowych. Różnią się poziomem wsparcia Ciebie – Inwestora, np. podczas robienia zakupów wykończenie i wyposażenia oraz pakietem materiałów przygotowywanych dla Wykonawców. Zawsze jednak podstawą jest rozmowa z Tobą, która pozwala na określenie, jaki zakres projektu byłby dla Ciebie najodpowiedniejszy i satysfakcjonujący.

Wnętrza funkcjonalne, piękne i ponadczasowe.

W mieszkaniach i domach, których wnętrza projektowane są tak, by spełniły indywidualne oczekiwania ich mieszkańców, po prostu dobrze się mieszka. Są nie tylko efektowne, oryginalne, ale też wygodne i przyjazne domownikom. 

Dobrze zaprojektowane wnętrze cieszy każdego dnia.

Potrafię słuchać i umiem zadawać właściwe pytania. Staram się stworzyć przestrzeń, która będzie pozytywnie towarzyszyć wszystkiemu, co zechcecie w niej robić.

Projektowanie wnętrz mieszkalnych
– wybierz zakres odpowiedni dla siebie

Projekt

PODSTAWOWY

Opcja często wykorzystywana przez Inwestorów, gdy celem jest upewnienie  się, czy planowany zakup inwestycji jest trafionym pomysłem.

Elementy podstawowego projektu wnętrza:

schematy funkcjonalno-przestrzenne wnętrza w postaci rzutów
zestawienie przykładowych materiałów, wyposażenia
propozycje zestawień kolorystycznych
2 spotkania online/osobiste

Projekt

KONCEPCYJNY

Określa wizję funkcjonalno – przestrzenną projektowanego wnętrza, bez szczegółowych rozwiązań, rysunków technicznych, określonych w projekcie wykonawczym. Ukazuje charakter wnętrza, dobór ogólny kolorystyki, materiałów oraz wyposażenia.

Elementy koncepcyjnego projektu wnętrza:

inwentaryzacja wnętrza
schematy funkcjonalno-przestrzenne wnętrza w postaci rzutów
inspiracji zdjęciowych / moodboardu z materiałami i kolorystyką wykorzystaną w projekcie
widoki z wizualizacji 3D charakterystycznych miejsc mieszkania pokazujących koncepcję wnętrza, najczęściej wykonujemy do 2 poprawek etapu koncepcyjnego
propozycji produktowych elementów charakterystycznych dla wnętrza (poglądowe)
4 spotkania online/osobiste

Projekt

KOMPLEKSOWY

Zawiera projekt wykonawczy – szczegółowe opracowanie schematu funkcjonalnego, aranżację wnętrz, dobór kolorów, dobór materiałów, wybór oświetlenia. Ponadto składa się z rysunków technicznych (rzuty, widoki, przekroje), rysunków instalacyjnych (przyłącza elektryczne, hydrauliczne), opisu materiałowego, propozycji elementów wyposażenia. 

Na projekt składa się zakres projektu koncepcyjnego oraz elementy dodatkowe:

szczegółowe projekty ewentualnych zmian architektonicznych (nowe ścianki/wyburzenia)
projekt podziału podłóg oraz ich wykończenia
aranżacja ścian, ich wykończenie (farby/tapety/tynki, itp)
projekt układu gniazd i wypustów oświetleniowych
projekt układu wod-kan (wyjść wodno-kanalizacyjnych)
układy ścian charakterystycznych
projekty mebli indywidualnych (kuchennych, łazienkowych)
wizualizacje 3d
wyliczenie ilości materiałów wykończeniowych do zamówienia (kafli, podłóg, itp)
do 10 spotkań online/osobistych

Projekt kompleksowy obejmuje także pomoc przy wyborze wykonawców, kontakt z nimi na etapie realizacji projektu, omówienie spraw pilnych z budowy.

Nie wiesz jaki rodzaj projektu wnętrza byłby dla Ciebie odpowiedni?
Zapytaj – wyjaśnię.

Nadzór autorski

Jego celem jest kontrola ekip wykonawczych, tak aby prace realizowane były zgodnie z zatwierdzonym projektem, w zakres nadzoru wchodzą

regularne wizyty na budowie
koordynacja wykonawców
w razie potrzeby, wprowadzanie niezbędnych zmian w dokumentacji
odbiór robót w imieniu Inwestora

To przede wszystkim usługa skierowana do Inwestorów, którzy nie dysponują wystarczającą ilością czasu na wizyty na budowie, nadzorowanie i koordynację prac. Nadzór autorski możecie zamówić do PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO

Jak wygląda praca nad projektem wnętrza?

wstępna wycena

dokonana na podstawie informacji o inwestycji i szacowanym zakresie prac projektowych

pierwsze spotkanie

służy poznaniu Państwa oczekiwań, moich możliwości, wytyczeniu kierunku działania, określeniu zakresu dalszej współpracy, ram czasowych i zakładanego budżetu. Teraz mogę przygotować dla Państwa propozycję sposobu realizacji – obejmuje kolejne stadia prac nad projektem i dokładną wycenę usługi.

inwentaryzacja architektoniczna

czyli pomiary nieruchomości służące do wykonania możliwie szczegółowych planów potrzebnych przy pracy nad projektem.Jeśli pomiar nie jest możliwy, pracuję na bazie dokumentacji architektonicznej. Dobrze jest jednak wykonać pomiary przed sporządzeniem ostatecznej dokumentacji rysunkowej

praca koncepcyjna

to moment, kiedy trzeba określić i zaprojektować najbardziej istotne cechy inwestycji. Powstaje układ funkcjonalny pomieszczeń w kilku wariantach, opcje rozmieszczenia ścian działowych, powiązania komunikacyjne oraz aranżacja meblarska – czyli rozmieszczenie mebli oraz innych elementów wyposażenia wnętrz.

materiały i wyposażenie

przedstawiam Państwu propozycje materiałów wykończeniowych (podłogi, drzwi) i elementów wyposażenia wnętrza (kafle ceramiczne, ceramika, oświetlenie, meble) wraz z zestawieniem szacunkowych cen, dostępności oraz informacjami o miejscach, gdzie można je nabyć. Ich wybory są podstawą dalszego projektu.

propozycje

plan uzupełniony o rysunki pomaga zwizualizować pomysł. Pamiętając o sugestiach odnośnie charakteru projektowanego wnętrza powstają rzuty, widoki, przekroje – rysunki z bryłami, materiałami i kolorami. A na samym końcu przygotowywane są wizualizacje 3d z kluczowymi widokami projektu.

projekt wykonawczy

akceptacja proponowanych rozwiązań jest początkiem pracy nad szczegółowym projektem wykonawczym – niezbędnej dokumentacji projektowej dla wykonawców. Najczęściej przygotowywane są następujące projekty:

a. projekt ścian działowych
b. projekt podłóg
c. projekt sufitów podwieszanych
d. projekt zabudów gipsowo-kartonowych
e. projekt rozmieszczenia punktów oświetleniowych i punktów elektrycznych
f. projekt rozmieszczenia wyjść wod-kan
g. projekt łazienki – wraz z dokładnym określeniem sposobu ułożenia wybranych wcześniej kafli ceramicznych, dobór i projekt mebli łazienkowych
h. projekt mebli kuchennych
i. dobór oświetlenia docelowego
j. dobór mebli, indywidualne projekty mebli
k. dobór dekoracji okien

nadzór autorski

jeśli skorzystają Państwo z usługi nadzoru autorskiego, rozpoczyna się moja współpraca z wykonawcami – spotkania na miejscu inwestycji, przedstawienie wykonawcom założeń projektowych, czuwanie nad spójnością prac i ich realizacją zgodnie z projektem. Udzielanie wskazówek i wyjaśnień, stały kontakt telefoniczny oraz mailowy w trakcie realizacji wnętrza.

Szczęśliwe zakończenie : )

To moment, kiedy cieszycie się Państwo ukończoną realizacją,
a ja z wielką satysfakcją mogę spojrzeć na nasze wspólne dzieło.

Potrzebujesz zaprojektować wnętrze?

Nie martw się. Damy radę : )

Scroll to Top